ทายชื่อดอกไม้ไทย For PC Download

DOzm68CIQPJNesrdbfy6674IQy7ocIcdL2BgzT6ylVXzo5YybjgQ4CFKt9lk5RozlcEw80
0/5 No votes
Developer
HappyDay
Version
4.9.9
Updated
2020-10-19
Requirements
5.1 and up

Download ทายชื่อดอกไม้ไทย For PC Download

Download ทายชื่อดอกไม้ไทย For PC Download

Report this app

ทายชื่อดอกไม้ไทย For PC Download

About this game

ทายชื่อดอกไม้ไทย is a Trivia game developed by HappyDay. The latest version of ทายชื่อดอกไม้ไทย is 4.9.9. It was released on October 19, 2020. You can download ทายชื่อดอกไม้ไทย 4.9.9 directly on https://forpcdownload.com. Over users rating a average 1 of 5 about ทายชื่อดอกไม้ไทย. More than 0+ is playing ทายชื่อดอกไม้ไทย right now. Coming to join them and download ทายชื่อดอกไม้ไทย directly!

However, the question arises: why do users want to get ทายชื่อดอกไม้ไทย for PC Windows devices? (windows 7, 8, or 10). This is simply because a laptop offers them a larger screen with an enhanced experience. Also, not everyone has an android phone or tablet, right?

In this article, we will cover the ways to download ทายชื่อดอกไม้ไทย on pc with and without Bluestacks. So there are two methods to install ทายชื่อดอกไม้ไทย APK on the computer.

How to use ทายชื่อดอกไม้ไทย on PC Windows

Before you start, you will need to download the apk installer file, you can find download button on top of this page. Save it to easy-to-find location.

[Note]: You can also download older versions of this app on bottom of this page.

There are many good android emulators in market, the best one is andy, Bluestacks, Nox App player and mynamo. In this guide, we will tell you the method to download ทายชื่อดอกไม้ไทย using Bluestacks and Nox App player.

Download ทายชื่อดอกไม้ไทย for PC with Bluestacks

 • Firstly, You should install Bluestacks Software on your Computer or Laptop. (Note: Come back to this post once you installed Bluestacks correctly)
 • After Bluestacks, now, you must download .APK file of ทายชื่อดอกไม้ไทย. Click here.
 • Open the Bluestacks App already installed on your PC/Laptop. In the left-hand corner toolbox, you will find an option of Add APK. Load the APK file using the option on the Bluestacks. Click on that.
 • It will ask about the location where you have kept the downloaded APK. In my case, I have kept it on Desktop, so I am selecting that.
 • It will now automatically install the application on Bluestacks. You will find the ทายชื่อดอกไม้ไทย on applications tab on the main screen of the Bluestacks window.
 • Now, you are all set to use ทายชื่อดอกไม้ไทย on PC. Here is the ทายชื่อดอกไม้ไทย successfully running on my PC after installing and clicked on the app.

Now, we should discuss the installation of ทายชื่อดอกไม้ไทย on PC using NOX App player. You can use this method if Bluestacks method is not working properly on your Laptop or Computer.

Download ทายชื่อดอกไม้ไทย for PC with Nox App player

 • First of all, you must download Nox App player, click on the software to start installation on your Computer/Laptop.
 • Now, download APK file from here.
 • After installation, open the NOX player. In the right-hand side corner toolbox, you will find an option of ‘Add APK’. Click on that option.
 • Select Don’t show again and click on I know.
 • You have to choose the APK from the downloaded location. As I have saved it on the desktop, I choose from there. (If your downloaded file is in Downloads area, select the .APK from there itself)
 • Nox will automatically install the Application. Open it from the home screen of Nox app player.
 • You will then be asked about if you want to change your location from ‘Worldwide’ to any particular location. Initially, choose Later option.
 • Now, you are ready to use the App with some pre-existing website links embedded in the App.
 • Note: Use ESCAPE to come back to the home screen or else you can use the symbols to operate ทายชื่อดอกไม้ไทย app on PC NOX app player.

Which Emulator Should I Use?

If you’re going to follow my recommendation then I suggest you go with NOX because it’s quite simple and easy to understand. You don’t have to panic yourself for anything it will teach after every step for once to guide about how this Emulator works.

If it didn’t work for you then you can search for its alternative android emulators, the best alternative of NOX is BlueStack. It is also good and worth to use only if NOX didn’t work for you.

Download ทายชื่อดอกไม้ไทย App for PC without Bluestacks

Users who want to experience the available movies & TV without blustacks can use a new software called The ARC Welder.

 • So this software only runs through google chrome browser. If you don’t have it by default, please go ahead & download it.
 • Then search for Arc Welder chrome extension in the google chrome store and simply download it.
 • Now follow the same steps. Download ทายชื่อดอกไม้ไทย apk file, and run it on arc welder.
 • Choose the option – full window or partial screen while testing.
 • You can start using the app on your PC with these steps.

With these steps, you can have ทายชื่อดอกไม้ไทย on your PC after these two methods are implemented.

So this is how you can download or install ทายชื่อดอกไม้ไทย for Pc. Hope you guys have enjoyed my work and don’t forget to share this method with your friends and loved ones.
You can also try this procedure on your Mac if you’re looking for ทายชื่อดอกไม้ไทย for Mac devices.

If this doesn’t work on your PC, or you cannot install, comment here and we will help you!

The description of ทายชื่อดอกไม้ไทย

เกมส์ทายชื่อดอกไม้ของไทย มีดอกไม้มากกว่า 90 ชนิด ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์ (คูน), ดอกปีบ (กาสะลอง) , ดอกขจร , ดอกกล้วยไม้ ช้างกระ, ดอกอัญชัญ , ดอกแคแสด , ดอกยี่หุบ , ดอกหางนกยูง , ดอกลีลาวดี(เดิมชื่อลั่นทม) , ดอกรัก , ดอกราชาวดี , ดอกกันเกรา(มันปลา) , ดอกดาหลา , ดอกกระดังงา , ดอกจามจุรี (ต้นก้ามปู) , ดอกยี่สุ่น(กุหลาบมอญ) , ดอกบานไม่รู้โรย , ดอกชบา , ดอกทองกวาว , ดอกบุนนาค , ดอกพวงชมพู , ดอกกัลปพฤกษ์ , ดอกลำดวน , ดอกจำปา , ดอกแก้ว , ดอกมะลิ , ดอกตะแบก , ดอกพุดตาน , ดอกยี่เข่ง , ดอกเล็บมือนาง , ดอกจันทร์กระพ้อ , ดอกดาวเรือง , ดอกบัวหลวง , ดอกประยงค์ , ดอกยี่โถ , ดอกนางพญาเสือโคร่ง , ดอกประดู่ , ดอกอินทนิล , ดอกบัวเผื่อน , ดอกบัวแดง , ดอกบุหงาส่าหรี , ดอกเสลา , ดอกพิกุล , ดอกราตรี , ดอกผกากรอง , ดอกสายหยุด , ดอกพุทธรักษา,ดอกไม้ประจำวันพ่อ , ดอกเข็ม , ดอกบัวสวรรค์ , ดอกบานชื่น , ดอกเฟื่องฟ้า , ดอกกระเจียว (ปทุมมา) , ดอกชงโค , ดอกกระโดน , ดอกบานบุรี , ดอกสาละ , ดอกกรรณิการ์ , ดอกชมนาด , ดอกช้องนาง , ดอกสารภี , ดอกโสน , ดอกหงอนไก่ , ดอกพุดซ้อน , ดอกจิก , ดอกมนฑา , ดอกการะเวก , ดอกกาหลง , ดอกรสสุคนธ์ , ดอกแพงพวย , ดอกซ่อนกลิ่น , ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ) , ดอกเอื้องผึ้ง , ดอกอังกาบ , ดอกต้อยติ่ง , ดอกชวนชม , ดอกแก้วเจ้าจอม , ดอกปาริชาติ , ดอกนางแย้ม , ดอกรำเพย , ดอกพยอม , ดอกเอื้องสายหลวง , ดอกวาสนา , ดอกผักตบชวา , ดอกเอื้องคำ , ดอกเอื้งสามปอย , ดอกลำเจียก , ดอกโบตั๋น , ดอกตีนเป็ด เล่นเลยรับรองได้รู้ชื่อของดอกไม้ที่คุณไม่รู้จักแน่นอน

The Permissions of ทายชื่อดอกไม้ไทย

Read the contents of your USB storage:
  – Allows the app to read the contents of your USB storage.
Modify or delete the contents of your USB storage:
  – Allows the app to write to the USB storage.
View network connections:
  – Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.
Full network access:
  – Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

ทายชื่อดอกไม้ไทย for PC Windows official Trailer